starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O nas Nasze publikacje Galeria zdjęć Wersja kontrastowa

Druga edycja projektu NFZ "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

15-07-2021 09:35

A A A

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przystąpił do drugiej edycji projektu organizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki zawartej umowie, Dom Pomocy Społecznej pozyskał fundusze w kwocie 32 120,08zł. z których zostaną wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w placówce, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt tj. od września 2020 do grudnia 2020. To duże wsparcie dla placówki w dobie panującej pandemii.

 

ZOBACZ GALERIE

5621 odwiedzin