starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O nas Nasze publikacje Galeria zdjęć Wersja kontrastowa

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie bierze udział w projekcie "Wsparcie dla Mazowsza"

17-11-2020 12:16

A A A

 

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy dużym zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie reprezentowanego przez Starostę Panią Jolantę Gonta, Wicestarostę Pana Tadeusza Głuchowskiego, Skarbnika Panią Teresę Pawelak oraz Pana Ireneusza Góralczyka Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dla Mazowsza” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie gdzie Grantodawcą jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Całkowite dofinansowanie wynosi 248 117,00 zł., z czego 209 113,01 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej zaś 39 003,99 zł z budżetu Państwa.

Część dofinansowania będzie przeznaczona na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla 45 pracowników, bezpośrednio zajmujących się na co dzień Mieszkańcami Domu.

Z pozostałej części zostaną dokonane następujące zakupy:

 • urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń suchą mgłą wraz z specjalistycznym preparatem biobójczym,

 • rękawiczki diagnostyczne jednorazowe nitrylowe w rozmiarze M i L,

 • maseczki jednorazowe,

 • kombinezony jednorazowe,

 • płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni,

 • żele do dezynfekcji rąk,

 • fartuchy medyczne jednorazowe,

 • termometry bezdotykowe medyczne,

 • ścienne stojące dozowniki bezdotykowe do dezynfekcji rąk, zasilane sieciowo,

 • maty dezynfekcyjne,

 • mydło antybakteryjne.

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną na terenie Polski a także problemy z jakimi borykają się Domy Pomocy Społecznej każde wsparcie jest bardzo ważne.

 

 

 

 

 

ZOBACZ GALERIE

5621 odwiedzin