starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

O nas Nasze publikacje Galeria zdjęć Wersja kontrastowa

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

13-11-2020 13:26

A A A

 Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przystąpił do projektu organizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki zawartej umowie, Dom Pomocy Społecznej pozyskał fundusze w kwocie 33 400,96zł. z których to zostaną zakupione środki ochrony osobistej oraz wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w placówce, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. To duże wsparcie dla placówki w dobie panującej pandemii.

ZOBACZ GALERIE

5621 odwiedzin